مدیران تدبیر باشید و مردم را ناامید نکنید

مدیران تدبیر باشید و مردم را ناامید نکنید

فرماندار نهاوند در کمیته برنامه ریزی شهرستان: 
مدیران تدبیر باشید و مردم را نا امید نکنید.
مراد ناصری بیان کرد: مدیران دنبال اعتبارات بروند اگر نماینده مبلغی را از اختصاصات می گیرد مدیر دستگاه باید پیگیری کرده و آن را نقد کند. 
وی گفت: برخی مدیران می گویند اعتباری اختصاص داده نشده وقتی پیگیری میکنم میبینم اعتبار بوده ولی متاسفانه مدیر کوتاهی کرده است. 
به گزارش عقیق زرین، ناصری در مورد طرح مشکلات مردم در شهرستان گفت: می خواهم روزی که میروم با افتخار به مردم بگویم، به تمام وعده هایم #عمل_کردم. 
ناصری در ادامه مواردی را به شرح ذیل بیان کرد:
در بخش نوسازی مدارس جای کار زیادی داریم، برخی از مدارس از کپر هم بدتر است. 
ورودی خزل از سمت خزل به کشت تبدیل شده است، شهرداری ها ورود کنند.
فیروزان کمربندی ندارد. 
برخی از روستاها در بخش آب آشامیدنی مشکل دارند.
اگر استان کمک نکند من هم دست تنها نمی توانم جوابگو باشم.
۲۰۱۸ رخداد و ظرفیت بزرگی بود، اتفاق مبارکی بود، اما هنوز علیرغم همه فعالیت ها و هزینه ها و بدهی ها به مردم هنوز ریالی پرداختی نداشته و به دست شهرستان نرسیده، اینطور باشد شیرینی آن تلخ میشود. 
فارسبان خود یک ظرفیت است برای نهاوند، برای این ظرفیت گردشگری نیز نیازمند اعتبار می باشیم. 
اعلام شده گلزار شهدای ساماندهی نشده نداریم، اما باید بگویم داریم. 
۲ میدان در برزول کلنگ زنی کردم ولی برای ادامه کار مبلغ  ۳۰۰ میلیون تومان نیاز داریم. 

در ادامه وفایی کارشناس برنامه ریزی استان در کمیته برنامه ریزی شهرستان نهاوند بیان کرد:

تعداد ۲۱۰۰ پروژه نیمه تمام در استان داریم.

اگر تا دیماه ۹۷ اعتبارات جذب نشوند به خزانه کشور برگشت خواهند خورد برای همین اگر تا پایان ماه دستگاهی که نتواند اعتبارش را جذب نکند سهم آن را به سایر دستگاهها میدهیم که استان ضرر نکند با کسی هم تعارف نداریم. 

سند برنامه ریزی برای شهرستان تعریف شد اما بلا استفاده ماند، باید مجدد تهیه شود. 


تا حد امکان اجازه شروع پروژه جدید را نمی دهیم.

هزینه های ۲۰۱۸ را حتما پیگیری میکنم. 

برای ۲۵۰۰۰ روستا در کشور باید برنامه توسعه اشتغال تعریف شود ۱۰۹۰ روستا در استان همدان نیز شامل این طرح می شوند. فرصت های اشتغال شناسایی می شود، تمام دستگاهها بدون استثنا حتی شهرداری ها نتایج این مطالعات را تهیه کرده و از آن استفاده کنند. 

مدارسی که سرویس بهداشتی یا دیوار کشی آنها با مشکل مواجه است را معرفی کرده تا در برنامه سه ساله رفع شوند اولویت را به نهاوند می دهیم. 

گردشگری سراب گیان اعتبارات خوبی نداشتیم تا زمانیکه به مرکز توریستی ملی تبدیل شود ۳میلیارد گذاشته ایم.