هفته جاری فریبا نظری، مشاور وزیر کشور در امور بانوان، میهمان استان همدان خواهند بود.

📌 ربیعه علی‌محمدی، مدیرکل امور بانوان استانداری همدان خبر داد:


♻️ هفته جاری فریبا نظری، مشاور وزیر کشور در امور بانوان، میهمان استان خواهند بود.


⭕️ در راستای تأکید استاندار همدان مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بانوان استان، برنامه های مختلفی در نظر گرفته شده است که در سفر ۲ روزه مشاور وزیر کشور، اجرا خواهد شد.


⭕️ برگزاری نشست بزرگ بانوان استان با محوریت "زن و توسعه" در مرکز همایش‌های استانداری، بازدید از واحدهای تولیدی با مدیریت بانوان کارآفرین، افتتاح استخر بانوان همدان و همچنین نشست با مشاوران بانوان ادارات و سازمان‌های استان از جمله برنامه‌های این سفر است.
  • ادامه